top of page

Solbakken andelsgard er i gang!


Tirsdag, 10.2.2015 møtte ca. 40 av andelshaverne i Solbakken andelsgård til oppstartsmøte i Grendahuset på Raustein. Målet med møtet var å formidle grunnleggende informasjon til andelshaverne, og å komme i gang med arbeidet i interessegruppene som skal til for å få modellen til å bli en suksess her også.

Møtet begynte med fordeling og gjennomgang av informasjon om grunnprinsippene i andelslandbruk, organisasjonsformen for Solbakken, kjøp av andel og planlagt drift utover året. Det legges vekt på at 2015 blir et prøveår for Solbakken på mange måter, så andelshaverne må forvente noen justeringer underveis. Det var likevel stor enighet om at vi gleder oss til dette eventyret.

Bodil gikk så gjennom budsjettet for 2015. I kaffepausen etterpå fordelte andelshaverne seg på forskjellige interessegrupper: Mat, Logistikk, Web, Helse, Sosial, Dugnad, Styring, Diverse. Møtet ble avsluttet med en kort oppsummering fra de enkelte gruppene. Referatene ligger ute på facebokgruppens sider, og de andelshavere som ikke hadde anledning til å være med på møtet er selvfølgelig hjertelig velkommen til å tilslutte seg enhver gruppe de ønsker.

Referatet fra oppstartsmøtet er tilsendt andelshaverne per e-post.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page