top of page

ANDEL

HVORDAN FUNGERER ANDELSGÅRDEN?

Solbakken Andelsgård drives daglig av Bodil Raustein. Som andelshaver på Solbakken er du med å beslutte hva som dyrkes og Bodil har ansvar for daglig drift på gården. En har ikke sitt eget område, men høster av produksjonen etter hvor stor andel en har. Én andel er beregnet forbruket til én person. Det blir dyrket - økologisk - omkring 40 ulike typer grønnsaker og urter. Det vil være andelshaverne selv som høster, og det blir sendt ut mail om hva som skal høstes hver uke. Høstemelding legges også ut i egen Facebookgruppe.

 

HVA FORVENTES AV ANDELSHAVERE?

Andelshaverne vil være med å bidra gjennom fellesdugnader etter behov, for eksempel såing, plante småplantene i jorda, luking osv. Som en del av det å være andelshaver innebærer det at en deltar på rundt 3 fellesdugnader/ca 6 timer (10 timer for familieandel) i løpet av året. Utenom det er en velkommen til å delta på mindre dugnader, hvis en har tid og lyst. Dugnader annonseres på egen nettside. Å være andelshaver er en sosial opplevelse hvor ideer, erfaringer og oppskrifter deles. Vi har også et par sosiale samlinger gjennom sesongen.

 

HVA KOSTER DET Å VÆRE ANDELSHAVER?

Prisen per andel er for tiden kr. 3400,-.

Én andel er beregnet forbruk til én voksen person.

Et eksempel på em ukentlig høstemelding per andel finner du her

 

HVORDAN BLIR JEG ANDELSHAVER?

Vi har 250 andeler. Det er allerede nå ventelister for denne sesongen, men du kan melde interesse/stå på venteliste og evt. sikre deg en andel til neste sesong ved å fylle ut skjemaet under. Vi melder tilbake dersom det blir noe ledig denne sesongen.

Mange opplever at svar fra oss havner i spam/søppelpost.

Lagre derfor solbakkenandelsgard@gmail.com som kontakt i e-posten din før du fyller ut og sender inn skjemaet.

Andelsbruk passer for alle: liten og stor, gammel og ung:

Takk for interessen. Du vil få en tilbakemelding på din forespørsel så snart som mulig. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på mail. Med vennlig hilsen Solbakken Andelsgard

bottom of page