top of page

Dugnad

Dugnader er nyttig og nødvendig, sosialt og hyggelig. Vi rydder, sår, planter ut, luker, høster. Vi ønsker andelshavere som er delaktige i produksjonen, tar ansvar og som også føler eierskap til produksjonen og andelslandbruket.

Hver andelseier bidrar på ca. 3 fellesdugnader/6 timer i løpet av sesongen. Vi vil ikke kontrollere at hver enkelt andelhsaver har møtt opp nok timer. Hver enkelt tar selv ansvar for dette.

Vi legger ut datoer for dugnad i kalenderen og andelseiere melder seg på i kalenderen. Vi ønsker en påmelding slik at vi kan organisere dugnadene best mulig og fordele arbeidsoppgaver til alle.

Vi tar noe værforbehold - følg med på den lukkede facebooksiden for fortløpende info.

Dugnadskalender

bottom of page