top of page

OM OSS

Gårdens beliggenhet og historie

 

Solbakken er ett av tre gårdsbruk som til sammen utgjør den historiske Raustein Gård. Gården ligger sør i Randaberg kommune, ved Vistevika. Området har vært bebodd av mennesker helt siden steinalderen. Vistehola, hvor det er funnet noen av Norges eldste bosettingsspor, ligger bare 500 meter unna. Det antas at man begynte med landbruk i området rundt 4000 f. Kr, og at dette tok over som hovednæring rundt år 2000 f. Kr., noe som viser hvor gode betingelsene for landbruk er på dette jordet. Like ved tunet er det funnet en 4 000 år gammel steinøks. Det finnes fortsatt en liten gravhaug og vel 20 skålgroper, trolig fra folkevandringstid, nede ved sjøen her.

 

Driften av Raustein som gård ble nedlagt i en periode da Svartedauden reduserte befolkningstallet kraftig - ned til bare 130 mennesker i hele Randaberg. At Raustein var en av de gårdene som ble helt fraflyttet i disse tider kan skyldes mange ting. En årsak kan være at Raustein ligger på fjell som yngler, slik at steinene må fjernes fra åkrene hvert år. Dette merarbeidet vil være vanskelig å ha fått gjennomført med mangel på hjelpende hender.

 

Fjellet i undergrunnen er imidlertid ikke bare et ulempe. Steinmassene lagrer solens varme svært godt, noe som fører til at jordet kan beplantes tidligere om våren enn andre steder i kommunen. Sammen med den gode, sørvendte beliggenheten er det derfor det heter at ”Våren i Noreg kjem først til Randaberg, og i Randaberg kjem han først til Raustein”.

Nyere tids og dagens bruk

 

Bodil Raustein er bonde i femte generasjon i rett nedstigende linje på Solbakken. Det var tippoldefaren hennes, Tønnes Kristian Enoksen fra Goa og kona Johanna Margrethe, som i 1872 kjøpte gården fra en fjern slektning, og samtidig tok etternavnet Raustein. Det er usikkert når navnet “Solbakken” først ble tatt i bruk, men det var ikke senere enn 1947. Bøndene var tradisjonelle fiskerbønder, som fisket etter hummer, laks, torsk og sild, samtidig som de drev med melkeproduksjon. Fiskeri falt etter hvert bort som næring ved gården, og det fortsattes med produksjon av melk, høns, poteter og etter hvert grønnsaker.

 

Grønnsaksproduksjon har det vært på gården siden 1947, da besteforeldrene til Bodil, Borghild og David, overtok gården. Fram til 1971 ble grønnsakene solgt direkte på torget i Stavanger.

 

Etter at Bodil overtok gården i 2002 ble driften sertifisert økologisk, og gården driver i dag med gressproduksjon, saue- og griseoppdrett til kjøttproduksjon, og 4 daa til produksjon av økologiske grønnsaker og urter. Grønnsakene og kjøttet ble solgt til kundene direkte, frem til 2014 via gårdens hjemmeside og en “grønnsakskasse”- ordning.

Andelslandbruk

 

Høsten 2014 holdt Fylkesmannen i Rogaland et folkemøte i Stavanger, som hadde grasrotbevegelsen som tema.

NRK Rogaland - Distriktsnyheter 05-11-2014

 

Konseptet for andelslandbruk går ut på at kundene kjøper en del av produksjonen i begynnelsen av sesongen, heller enn de ferdige produktene. Dermed fordeles driftsrisikoen jevnere mellom bonde og kunde, og bonden slipper risikoen for å miste penger istedenfor å tjene det, skulle det bli et dårlig år. På den andre siden kommer kundene til å profitere direkte når alt går på skinner. For mange kunder er dette likevel ikke det viktigste med ideen - de liker tanken på kortreist, økologisk mat, fra en gård de kan komme og se på når de har lyst til det. Mange liker også spesielt godt muligheten til å ha en innflytelse på hva som dyrkes, og å hjelpe til i nesten alle faser og årstider. For bonden igjen betyr dette at det finnes ivrige hjelpere til nærmest alle oppgaver.

 

Solbakken gård benyttet altså anledningen, og startet med å drifte den økologiske grønnsaksproduksjonen som andelsgård fra og med sesongen 2015. Det ble solgt 70 andeler i 2015, som var et prøveår for oss. Erfaringene ville vise blant annet om antall andeler var realistisk, og om antall andelseiere var riktig for gården, hvorvidt organisasjon og arbeidsfordeling fungerer, og hva som muligens må endres i årene framover. For oss andelseiere er dette et stort eventyr, som vi virkelig gleder oss til!

I 2016 ble antall andeler utvidet og det ble solgt 120 andeler, i 2017 utvidet vi ytterligere til 150 andeler og pr. i dag er det ca. 200 andeler.

 

Følg oss gjerne på facebook.

bottom of page