top of page

SOLBAKKEN ANDELSGARD

Solbakken Andelsgard drives daglig av Bodil Raustein. Gården på Raustein er økologisk og ble debio-godkjent i 2009. Alle grønnsaker som dyrkes er økologiske. Som andelshaver på Solbakken er du med å beslutte hva som dyrkes og Bodil har ansvar for daglig drift på gården. En har ikke sitt eget område, men høster av produksjonen etter hvor stor andel en har. Én andel er beregnet forbruket til én person. Vi har en lang sesong, starter tidlig om våren og holder på nesten til jul.

Det blir dyrket omkring 40 ulike typer grønnsaker og urter. Det vil være andelshaverne selv som høster, og det blir sendt ut mail om hva som skal høstes hver uke. Høstemelding legges også ut i egen Facebookgruppe.

 

HVA FORVENTES AV ANDELSHAVERE?

Andelshaverne vil være med å bidra gjennom fellesdugnader etter behov, for eksempel såing, plante småplantene i jorda, luking osv. Som en del av det å være andelshaver innebærer det at en deltar på rundt 3 fellesdugnader/ca 6 timer i løpet av året. Utenom det er en velkommen til å delta på mindre dugnader, hvis en har tid og lyst. Dugnader annonseres på egen nettside.

Å være andelshaver er en sosial opplevelse hvor ideer, erfaringer og oppskrifter deles. Vi har også et par sosiale samlinger gjennom sesongen.

 

HVA KOSTER DET Å VÆRE ANDELSHAVER?

Prisen per andel er for tiden kr. 3400,-.

Én andel er beregnet forbruk til én voksen person.

 

Et eksempel på en ukentlig høstemelding per andel finner du her

 

HVORDAN BLIR JEG ANDELSHAVER?

Vi har 250 andeler.  Det er allerede nå venteliste for denne sesongen, men du kan likevel melde interesse/stå på venteliste og ev. sikre deg en andel til neste sesong ved å fylle ut skjemaet her

 

bottom of page