top of page

Ny sesong og stor pågang

Nå starter vi snart opp med 2023-sesongen , og vi har lange ventelister med folk som vil være med som andelseiere. Det er veldig kjekt for bonden Bodil og oss i styringsgruppa! Solbakken har ca. 200 andeler, og i år er det plass til ca. 30 nye.

De som er så heldige å få plass i år, vil få e-post fra Bodil om det i løpet av februar.


Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page