top of page

Infomøte - ny sesong 2020

Mandag 20. januar kl 1800 - 1900 inviterer vi til nytt informasjonsmøte på grendahuset på Vistnes/Raustein, se også facebookarrangement.

Informasjonsmøtet er for nye andelshavere og for alle som er interessert i å bli med som andelshavere. Det blir informasjon om driften på Solbakken andelsgård, oppsummering av fjorårets sesong og planene for 2020. Det blir tid til kaffe, te og en prat.

Adresse: Vistnesveien 161, Randaberg

Mer informasjon om det å være andelshaver på andelsiden. Du kan også få informasjon på Facebooksiden.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page