top of page

Dugnad i urtebedene - og nyfødte lam på gården!


Alle urtebedene ble spadd opp, luket, dekket med avispapir og deretter med halm fra høyball.

De første lammene er født - disse trillingene er bare noen timer gamle.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page