top of page

Første dugnad i en ny sesong


Da var tunneldrivhuset satt opp og sesongen er i gang.

Vi har fremdeles ledige andeler for 2017 - ta kontakt - meld din interesse på andelssiden.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page